Restaurování Hulač

   "Dávat věcem z minulosti novou budoucnost"


Restaurování 


Jsme srdečně rádi, že právě Vy čtete tento text a kde Vám můžem nabídnou naše služby v oblasti Restaurování a konzervování nábytku, památek a stavebně truhlářských prvků ze dřeva.

Naším cílem je dosahnou v co největší míře autenticity památky, maximální funkčnosti. Snažíme se zachovat veškeré původní technologie a postupy vykonané na předmětu, tak aby předmět i po čase nabýval na hodnotě a byl tak i nadále prvkem interiéru, který jej dokáže nejen zútulnit ale nese také poselství předků, kteří s ním pracovali.

S pokorou a úctou k jeho historii zacházíme s každým předmětem, tak aby i nadále byl odkazem na svou dobu, ve které vznikl a kterou prošel do současnosti.

Spolupracujeme s restaurátory z jiných oborů a zajistíme tak kompletní restaurátorské prace na předmětu


"Chuť dělat věci, které na svoji historii teprve čekají


Čas od času skloubit znalosti získané během života, ať už doma v dílně nebo během studijí, a povolit uzdu fantazii a tvůrčím schopnostem na plně neopracované kusu dřeva, které ješte neprošlo lidskou rukou a nastartovat mu jeho pouť historií .

Služby

Restaurování a konzervování nábytku

Navržení postupu pro daný předmět, určení  datace a odhad přibližné ceny předem

Restaurování  a výroba stavebné truhlářských prvků a jejich replik


Spolupráce s jinými obory

Pokud je potřeba jsme schopni sjednat veškeré profese, které jsou potřeba k dokončení díla aby Vy jste dostali perfektní dokončenou práci

Poradenství

Potřebujete poradit ohledně podlahy, skříní či dveří při rekonstrukci bytu, zda mají i nadále smysl ať si je nechat nebo poslat dál

Kontakt

kde nás najdete

Restaurátorská dílna Hulač

Střední novosadská 16

779 00 Olomouc 

+420 722 353 328

janhulac@gmail.com