Renesanční truhla

Renesanční truhla z roku 1613 pocházející pravděpodobně z alpské oblasti

Podle ziskaných artefaktů pochází truhlice z nižší šlectické rodiny , která si mohla takhle zdobnou truhlici dovolit

Truhlice byla vyčištěna od nečistot, uvolněné spoje a dýhy zaklíženy lepidlem, pořípadě byly chybějící části dodělány.

Jako povrchová úpravy byl použit Včelí vosk s damarou.