Klasicisní psací stůl ze zámku Velké Meziříčí

19.11.2016

Předmětem restaurátorského zásahu je psací stůl z majetku rodiny Podstatzkých-Lichtenštejnů ze zámku Velké Meziříčí z období pozdního klasicismu.

Historie předmětu

Stůl byl pravděpodobně vyroben v 2. pol. 18. století. Některé části stolu především zásuvky byly vyrobeny z druhotně použitého dřeva. Stůl byl dříve neodborně restaurován, byla odstraněna původní povrchová úprava, jejíž zbytky jsme nalezly v rozích a pod vrchní profilovanou lištou. Povrch byl v minulosti pravděpodobně přebroušen (probroušená dýha na zásuvkách).

.Průběh restaurování

Práce na restaurovaném předmětu začaly po provedení fotodokumentace a rozboru materiálového složení předmětu dne 13. Května 2014. Nejdříve byly demontovány vyjmutelné části jako zásuvky a nástavec horní časti s roletou, která je spojena se stolem pomocí nelepených čepů které jsou zasunuty do boku stolu a z vnitřní strany zajištěny dřevěnými kolíky. Poté bylo sejmuto veškeré kování, které bylo označeno, aby nedošlo k záměně při kompletaci kování a uloženo do PE sáčků. Následovalo odstranění hrubých nečistot pomocí štětce a okamžitým odsátím prachových nečistot vysavačem. Poté jsme důkladně očistily všechny povrchově neupravené části pomocí teplé vody s přídavkem mýdla, roztok byl nanesen na povrch a pomocí kartáčku čištěn, poté byl čistým kusem textilu vytřen do sucha.

Na celém předmětu bylo nalezeno asi 8 výletových otvorů po dřevokazném hmyzu a to na pravém buku horní nástavby. Bylo provedeno lokální ošetření pomocí injekční stříkačky přípravkem Lignofix-I-Profi s preventivním i likvidačním účinkem na dřevokazný hmyz.
Dále bylo provedeno slepení dvou rybinových spojů na zásuvkách z důvodu nedostatečné pevnosti a také bylo slepeno dno jedné ze zásuvek, které bylo rozděleno na dvě poloviny v místě lepeného spoje pravděpodobně z důvodu špatného předchozího lepení. Veškeré lepení bylo provedeno pomocí glutinového klihu (kostní + kožní klíh)
Před čištěním povrchů bylo provedeno podlepení uvolněných dýh a jejich doplnění. Prostor pod dýhou byl nejprve vyčištěn buď mechanicky, nebo vstříknutím teplé vody pomocí injekční stříkačky. Poté bylo místo nahřáto horkovzdušnou pistolí asi na 35°C, následovalo nanesení nového klihu pomocí injekční stříkačky pod dýhu. Pro přitlačení byly používány kusy překližky různých rozměrů, pod ně byla vždy vložena igelitová folie a v případě, že nebyla plocha rovná, byl ještě vložen kus papíru nebo linolea. Dále byly doplněny všechny chybějící části dýh a také byla provedena rekonstrukce chybějících lišt. Předlohou pro rekonstrukci byli zbývající lišty na předmětu. Lišty byly vyrobeny škrabáním z březového dřeva, bylo třeba vybrousit a vypilovat do ocelového plechu požadovaný tvar profilu, poté se
ocelový plech upevnil do jakéhosi držáku a bylo provedeno ruční škrabání do výsledné podoby.
Retušování doplněných částí bylo provedeno pomocí hypermanganu, vodových práškových mořidel a akvarelových barev.
Čištění povrchové úpravy bylo provedeno pomocí lihu s terpentýnem v poměru 1:1. Tato směs byla nanesena na bavlněný kus textilu a s ní byl povrch čištěn. Došlo tedy k odstranění nečistot z povrchu lakové vrstvy, ale také k minimální ztrátě lakové vrstvy. Na levé straně, která byla pravděpodobně dlouhodobě vystavená slunečnímu záření, se povrchová úprava nedochovala, zde byla nanesena nová vrstva šelakové politury. Dále byla na předmět nanesena nová subtilní vrstva šelakové politury pomocí polny a rozleštěna.
Koženka na psací desce byla ošetřena pomocí silikonového oleje Silkal 93, který byl nanesen v co nejmenším množství pomocí kusu textilu.
Ocelové kování s povrchovou rzí bylo očištěno pomocí lihu a ocelové vlny. Poté byly zámky promazány olejem a na povrch byl nanesen vosk. Následně se ocelové předměty pomocí horkovzdušné pistole zahřáli a po vychladnutí byly přebytky vosku odstraněny hadříkem a povrchy byly zaleštěny tak aby nikde nezůstala větší vrstva vosku, na kterou by se následně mohly usadit prachové nečistoty.
Pojezdové části zásuvek a rolety byly navoskovány pro lepší kluznost.
Bylo vyrobeno chybějící mosazné kování z mosazného plechu a drátu dané tloušťky, spojení bylo provedeno pomocí pájky a cínu. U některých kusů kování bylo nutné narovnat závity, připájet nové kousky mosazi a vyrobit nový závit a matičku. Mosazné kování bylo čištěno pomocí Chelatonu 3 (30% roztok). Kování do tohoto roztoku bylo ponořeno asi na 4 minuty, poté bylo vyjmuto a očištěno pomocí zubního kartáčku. Neutralizace byla provedena pomocí mýdlové vody. Následně bylo kování zahřáto horkovzdušnou pistolí asi na 35-40°C a pomocí štětce byla nanesena vrstva řídkého šelaku.

Byly vyrobeny čtyři nové kolíky na zajištění horní nástavby, které jsou viditelné po vyjmutí horní levé a pravé zásuvky.Následně byla provedena montáž předmětu, zámků a mosazného kování. Na závěr byla opět provedena fotodokumentace stavu předmětu po restaurování.