Renesanční interzovaná truhlice z 17. století

19.11.2016

Popis předmětu

Restaurovaným předmětem je polychromovaný betlém, ovšem jen korpus, který se skládá z několika částí. Jelikož postavičky nejsou dřevěného charakteru, jsou brány jako restaurovaný předmět pro jiný restaurátorský obor.

Korpus tvoří vyřezávané pozadí betlému, imitující skalnatou krajinu. Středem celého předmětu je samozřejmě chlév,jež je na zadní část připevněn kolíky k pozadí. Uvnitř nalezneme několik světelných zdrojů osvětlujících jesličky. Po pravé i levé straně chlíva jsou situovány vyřezbované skály s keři, a další ulomené rostlinné prvky (palmy, keříky), jejichž umístění není přesné. To vše stojí na základové desce, která je velmi hrubě řezbářsky zpracovaná. Tuto desku zpevňují boční luby.

Viditelné části betlému jsou barvené do přirozených tónů, pravděpodobně temperovými barvami.