"Každé restaurování je věcí interpretace, protože  zde neexistují univerzální pravidla, jenom cit, úcta, trpělivost a pokora je cestou k úspěchu"                                                                                                        Alfio del Serra     

Klasicisní psací stůl
Klasicisní psací stůl
Mahagonvá postel ve stylu německe secese "jungenstil"
Mahagonvá postel ve stylu německe secese "jungenstil"
Secesní židle
Secesní židle

l

Sem vložte podnadpis

Restaurování dřevěných předmětů je řada po sobě následujících technologických postupů, které vedou ke zlepšení celkového stavu předmětu. Ke správnému provedení restaurátorských zásahů, které nepoškodí předmět ani jeho autenticitu je důležité znát několik věcí.  Restaurátor musí znát původní technologie výroby a materiály ze kterých jsou předměty vyrobeny. Důležité jsou i znalosti dějin umění a chemie. Pro historicky významné zakázky je nutná spolupráce s historikem umění, chemikem a s restaurátory ostatních materiálů. Zvláště u předmětů kulturní hodnoty je podstatnou součástí restaurování pečlivý průzkum předmětu a dokumentace všech zásahů. Zásahy mají být v souladu s původními technologiemi a materiály a mají být v budoucnu odstranitelné v maximální možné míře tzv reverzibilní. To z důvodu restaurování předmětu v budoucnosti a s předpokladem budoucího vývoje nových dokonalejších materiálů. 


Přístupy

Restaurátorské přístupy dělíme na takzvaný konzervátorský, který se používá zejména pro muzejní sbírky. Sbírkový předmět pouze konzervujeme, s důrazem na zachování všech původních prvků a didaktického účelu. Tento postup nepředpokládá každodenní používání předmětu.A přístup restaurátorský, kdy se snažíme předmětu navrátit nejen jeho původní vzhled ale i jeho užitnou hodnotu.

Dokumentace

Při každém restaurování předmět vždy fotograficky dokumentuji a popřípadě na přání zíkazníka zhotovuji restaurátorskou dokumentaci, což je takový provodní list předmětu, obsahuje zjištěná fakta o historii předmětu a značně tak zvyšuje hodnotu předmětu. Rozsah dokumentace závisí na daném předmětu.