Augsburský kabinet

šperkovnice

Ve století 16. a částečně i 17. byly ve velké oblibě takzvané "Augsburské kabinety". Bylo to spojeno s jednou, v té době rozvijející se oblibou : sběratelstvím. Bohatší lidé, kteří si mohli dovolit cestovat, si jako suvenýry z cest sebou brali různé přírodní či umělecké prvky, na které sloužily dobře právě tyto bohatě zdobené kabinety tzv. "kabinety kuriozit"

V jížním Německu ve švábském městě Augsburg se právě tyto kabinety dostalo největší slávě, právě díky zpracování. Dílny, zde vyrábějící měly kontakty po celé Evropě nejen po zákaznících ale také po materiálech a zdobných technikách. 

Tento vytvořený kabinet, podle vzoru předního kabinetního mistra Melchiora Baumgartnera jsem vytvořit z ebenového dřeva a hovězí kosti. Tento kabinet slouží k úschově šperků v soukromé sbírce

Dýhovaný stůl

unikátní stůl do expozice

Ohýbaný a dýhovaný stůl s imaginárním vyobrazením podmořské fauny

Model katedrály Sv. Mikuláše v Českých 

Budějovicích

Interaktivní dřevěný model

K 800. výročí založení královského města České Budějovice a s ním spojené oslavy a vzpomínkové akce o vzniku města, jsem byl osloven Národním památkovým ústavem, který zaštiťoval kulturní dění o zhotovení interaktivního modelu českobudějovické biskupské katedrály, určený pro jednoduché pochopení přestaveb v rámci staletí od raně gotického kostela v 12. století, přes vrcholně a po pozdně gotickou přestavbu katedrály ve století 16.

Model byl zhotoven z lipového dřeva a návštěvník tak mohl kombinovat jednotlivé dílce podle návodu, které byl při modelu. 

Model byl primárně určen pro děti, ale věřím, že ne jenom děti si s tímto modelem vyhrály.